Usluge

  • Notarska obrada isprava
  • Ovjera prijepisa i potpisa
  • Pravni poslovi vezani za stjecanje vlasništva i drugih stvarnih prava na nekretninama
  • Pravni poslovi vezani za osnivanje i registraciju privrednih društava
  • Sačinjavanje bračnih i predbračnih ugovora, te ugovora iz nasljednog prava
  • Provođenje ostavinskih postupaka kao povjerenik suda