Publications

Beside advising and representing our respected clients, we are constantly working on developing the legal practice by publishing in the relevant journals, and we make an effort to participate in conferences, seminars and other professional meetings which are themed in the appropriate areas of law.

Books

NoTitleAuthorPublisherYear
1Ugovor o finansijskom leasingu nekretnina u pravnom sistemu Bosne i HercegovineSudžuka, E.Dobra Knjiga, Sarajevo2016

Scientific, research and professional articles

NoTitleAuthoredPublished inYear
1Pravna zaštita kulturno-historijskog naslijeđa u Bosni i HercegoviniSudžuka, E.Zbornik radova Međunarodne konferencije „Pasionska baština Bosne i Hercegovine“, FC Vitez2010
2Pravni subjektivitet međunarodnih organizacijaSudžuka, E.Zbornik radova Fakulteta pravnih nauka Sveučilišta/Univerzitet „Vitez“. Travnik, br. 22011
3Osnovna pitanja imuniteta i doktrine o radnjama strane države u Međunarodnom poslovnom pravuSudžuka, E.Zbornik radova Fakulteta pravnih nauka Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“. Travnik, br. 32012
4Pojavni oblici i djelovanje države u savremenom Međunarodnom javnom i Međunarodnom poslovnom pravuSudžuka, E.Zbornik radova Konferencije „Pravnički dani prof. dr. Slavko Carić“, Novi Sad2012
5Arbitražno rješavanje privatnopravnih trgovinskih sporova s elementom inostranosti u pravnom sistemu Bosne i HercegovineSudžuka, E., Halilović, N.Zbornik radova Fakulteta pravnih nauka Univerziteta „Vitez“ Vitez, br. 4, Vitez2013
6Pravni režim odgovornosti kupca prema Bečkoj konvenciji i Zakonu o obligacionim odnosima FBiHSudžuka E.Pravo–teorija i praksa, godina XXX, broj 7-9, Novi Sad,2013
7Međunarodni stečaj u pravu Republike Srbije i Federacije Bosne i HercegovineDukić-Mijatović, M., Čolović, V., Sudžuka E.Zbornik radova X tradicionalnog međunarodnog skupa „Pravnički dani prof. dr. Slavko Carić“ – Aktuelnosti privredne legislative kao determinante razvoja ekonomija država u regionu, Novi Sad2013
8Primio/sao sam „mito“, dokažite!Sudžuka, E., Hasanspahić, S.Zbornik radova Fakulteta pravnih nauka Univerziteta „Vitez“ Vitez, br. 5, Vitez2013
9Pravni režim odgovornosti prodavca prema Bečkoj konvenciji i Zakonu o obligacionim odnosima FBiHSudžuka E., Pločo M.Zbornik radova Međunarodne konferencije „Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH: Koliko daleko možemo ići?“, Tuzla2013
10Legal nature of lease agreementSudžuka, E.Pravo-teorija i praksa, Časopis pravnog fakulteta za pravosuđe i upravu Univerziteta Privredna akademija Novi Sad2014
11Pravni i ekonomski okvir procjene vrijednosti privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine – studij slučajaKikanović, R., Sudžuka, E., Murtić, M.Zbornik radova Pete međunarodne konferencije PAR International Leadership Rijeka/Opatija2016
12The Special Legal Regime of Leasing Companies in the Legislation of Bosnia and Herzegovina and Neighboring CountriesSudžuka, E.The Collection of papers of Second International FBA Conference „Balkan Countries and EU Integrations”, International University of Sarajevo2016
13Legal framework of commercial contracts in the legislation of Bosnia and Herzegovina – de lege lata and de lege ferendaSudžuka, E.The Collection of papers of X International Conference on Social and Behavioral Sciences, International University of Sarajevo2016
14Pravne konstrukcije u savremenom građanskom i poslovnom pravuSudžuka E., Dukić-Mijatović, MČasopis Kultura polisa god. XIII (2016), Novi Sad2016
15Europeizacija bosanskohercegovačkog prava društava u uslovima nepostojanja jedinstvenog pravnog i ekonomskog prostoraSudžuka E, Pločo M.„Europeizacija hrvatskog privatnog prava”, Pravni fakultet Split2016
16Usklađenost prava zaštite potrošača Republike Srbije i Bosne i Hercegovine sa Pravom Europske UnijeDukić-Mijatović M., Sudžuka, EČasopis Evropsko zakonodavtsvo Instituta za međunarodnu privredu i politiku Beograd,2016
17Pravni okvir modernih trgovačkih ugovora u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji: Trenutno stanje i perspektiveSudžuka, E., Dukić-Mijatović, M.Časopis Kultura polisa, Novi Sad2016
18Ugrožavanje principa objektivne odgovornosti u građanskom pravu u odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za naknadu nematerijalne štete nastale za vrijeme rata u Bosni i HercegoviniSudžuka, E., Šimić, G.Pravna misao, No. 11-12/2016,2016
19Legal and Economic Enviroment for Foreign Investments in Bosnia and Herzegovina: Advantages and ObstaclesBranković A., Sudžuka E.Epiphany: Journal for Transdisciplinary Studies, Vol.9, No. 2/20162016
20Public Private Partnership:
Case of Bosnia and Herzegovina
Branković A., Sudžuka E.Mediterranean International Congress on Social Sciences (MECAS), University of Donja Gorica
Podgorica
2017
21Zakonodavne prepreke razvoja privrede u BiH: pravni partikularizamSudžuka, E., Pločo M.Zbornik radova, 6 Međunarodni simpozij Finsconsult, Tuzla2018
22Influence of Tax on Constitutional Law Osmanović I., Philip C. AkaPravnik, revija za pravno teorijo in prakso, letnik 74 (136)2019
23Should Arbitrators Facilitate SettlementOsmanović I.Konrad Partners 20202020
24Bosnia and Herzegovina: High Time to Tackle Legislative Loopholes Making it Possible to Avoid ArbitrationOsmanović I.Kluwer Arbitration Blog2020
Journal publication list, updated in September 2020