Usluge

  • Notarska obrada isprava

  • Ovjera prijepisa i potpisa

  • Pravni poslovi vezani za stjecanje vlasništva i drugih stvarnih prava na nekretninama

  • Pravni poslovi vezani za osnivanje i registraciju privrednih društava

  • Sačinjavanje bračnih i predbračnih ugovora, te ugovora iz nasljednog prava

  • Provođenje ostavinskih postupaka kao povjerenik suda